STRUCTOR ENGINEERING home contact
   
Over Structor
Structor Engineering is een bouwkundig studiebureau dat zich voornamelijk richt tot architecten, aannemers en bouwheren.

U kan bij ons terecht voor advies en stabiliteitsstudies voor diverse types bouwprojecten :

 • Industrie
 • Kantoor
 • Appartement
 • Woning
 • Verbouwing
 • Restauratie
 • Speciale structurele studies

Wij berekenen onder meer :

Staal
Beton
Funderingen
 • profielliggers
 • plaatliggers
 • vakwerkliggers
 • kolommen
 • windverbanden
 • (bout)verbindingen
 • voetplaten
 • (chemische) ankers
 • ...
 • balken
 • kolommen
 • consoles
 • vloerplaten
 • wanden
 • balkroosters
 • paalkoppen
 • keermuren
 • ...
 • sleuffunderingen
 • algemene funderingsplaten
 • kelders
 • funderingsputten
 • ...


Voor de berekeningen beschikken wij over de modernste 3D-rekensoftware van SCIA, Esa-Prima Win.
De plannen worden getekend in Autocad LT 2000i.


Hoe werken we :
 1. Voor een concreet project wenst u advies in te winnen van een bouwkundig studiebureau. U bezorgt ons een set architectenplannen op papier, de resultaten van het grondonderzoek (de diepsonderingen) en alle andere beschikbare informatie die van belang kan zijn voor de stabiliteit van de structuur. U ontvangt een gedetailleerde prijsofferte voor de stabiliteitsstudie. Deze prijsofferte is vrijblijvend en gratis.

 2. Na ondertekening van de offerte wordt de studie ingepland. Structor Engineering maakt een voorontwerp op dat samen met de architect of de opdrachtgever doorgenomen wordt.

 3. Eens dit voorontwerp op punt staat, wordt het uitvoeringsdossier opgemaakt: wapeningsplannen, bekistingsplannen, wapeningsstaten, staaltekeningen, verbindingsdetails, profielstaten, ...

 4. Wanneer het project in uitvoering gaat, volgen wij desgewenst de werf op. De werfbezoeken vinden plaats volgens de gemaakte afspraken.

Developed by UCAN Communications